FANDOM


Question of the day

This is a list of the questions of the day and the answer choices. The spellings and capitalization of the answer choices are given in the exact way it was shown on that episode, but the questions are correct as to the spelling only, since the questions are given in all caps.

The last Question of the Day was given in Episode 101, so the total number of questions is 100.

 1. -
  • -
 2. Ano ang pangalan ng Hari ng Hathoria?
 3. Ano ang pangalan ng dama na sumusulsol kay Pirena para magalit kay Amihan?
 4. Sino ang bathalumang nagbigay kay Hagorn ng kapangyarihan para labanan ang mga brilyante?
 5. Ano ang pangalan ng lalaking tumulong kay Raquim sa Mundo ng mga Tao?
 6. Anong kapangyarihan ang pinamalas ni Amihan sa harap ng katrabaho ni Raquim?
  • A. Magpalit ng anyo
  • B. Maglaho
  • C. Magpagaling ng sugat
 7. Sino ang asawa ni Jigs na ayaw sa mag-amang Raquim at Amihan?
 8. Sino ang pumigil kay Agane para hindi masaktan si Pirena?
 9. Sino sa magkakapatid na Sang'gre ang ayaw maging reyna ng Lireo?
 10. Sino ang unang lalaban na Sang'gre sa paligsahan?
 11. Sino ang unang kumilos para ipagtanggol si Mine-a mula kay Pirena?
 12. Sino ang tumulong kay Sang'gre Alena sa digmaan?
 13. Ano ang pangalan ng sandatang ipinagkaloob ni Hagorn kay Pirena?
  • A. Baga
  • B. Silab
  • C. Liyab
 14. Sino ang nag-ulat kay Pirena na nakatakdang magkaanak si Amihan?
 15. Kanino magpapasama si Amihan para makilala ang iniibig ni Alena?
 16. Sino ang pumaslang kay Reyna Mine-a?
 17. Anong basbas ang ibinigay ni Danaya sa sanggol ni Amihan?
  • A. Proteksyon Laban kay Pirena
  • B. Magandang Tinig
  • C. Kakayahang Magpalit ng Anyo
 18. Anong klaseng hayop ang unang makakahanap kay Lira sa Mundo ng mga Tao?
  • A. Pusa
  • B. Aso
  • C. Kabayo
 19. Bakit Milagros ang ipinangalan nina Amanda at Dado sa anak ni Amihan?
  • A. Dahil isa itong milagro sa buhay nila
  • B. Dahil pangalan ito ng kapatid ni Dado
  • C. Dahil pangalan ito ng isang sikat na singer
 20. Sino ang maaaksidente/mahuhulog sa tulay?
 21. Sino ang nagsabi kay Milagros na isa siyang diwata?
 22. Sinong Sang'gre ang nakakita kay Adhara?
 23. Kanino humingi ng tulong si Amihan para hanapin si Ybarro?
 24. Sino ang nakalaban ni Pagaspas?
 25. Sinong bathala ang sumumpa kay Cassiopea na hindi siya makakalabas sa kagubatan?
 26. Sino ang nakilala ni Mila?
 27. Sino ang makikita ni Alena sa kagubatan?
 28. Anong bagay ang ipinagkatiwala ni Amihan kay Pirena?
  • A. Susi ng Asnamon
  • B. Sandata
  • C. Korona
 29. Kanino sinabi ni Mila na may nagtangka sa kanyang pumatay?
 30. Sino ang hiningan ng tulong ni Adhara para magpagawa ng sandatang magagamit laban sa mga anak ni Mine-a?
 31. Ano ang tawag sa bilangguan ng Lireo?
 32. Sino ang natagpuan nina Wantuk at Pako sa kagubatan?
 33. Ano ang pakilala ni Hitano kay Alena?
  • A. Asawa
  • B. Kaibigan
  • C. Kaaway
 34. Sino ang tumulong kina Hitano at Alena sa mundo ng mga tao?
 35. Sino ang nakalaban ni Berto sa kanilang panloloob kina Hitano?
 36. Ano ang ipinakita ni Ybarro kay Asval?
  • A. Kalasag
  • B. Pashneya
  • C. Sandata
 37. Bilang parusa kay Sang'gre Danaya, saan siya ipapatapon?
 38. Ano ang ibinigay na bagong trabaho ni Anthony kay Mila?
  • A. Janitress
  • B. Secretary
  • C. Teacher
 39. Ano ang nakita ni Mila sa bahay nina Akesha?
  • A. Ginto
  • B. Sandata
  • C. Susi
 40. Ano ang ibinigay ni Pirena kay Hagorn?
 41. Sino ang nagligtas kay Danaya mula sa mga Hathor?
 42. Anong brilyante ang ginamit ni Pirena para hindi na magamit ang mga sandata ng Lireo?
 43. Maliban sa Puno ng Asnamon, ano ang pangalan ng lagusan patungong Encantadia?
 44. Sino sa mga Hathor ang hindi tinablan ng sumpa ni Amihan?
 45. Sino ang taga-pangalaga ng ika-limang brilyante?
 46. Sino sa mga Hathor ang nakakita kay Paopao?
 47. Sino ang hinanap ni Mira sa mundo ng mga tao?
 48. Sino ang nakita ni Danaya sa mundo ng mga tao?
 49. Ano ang ibibigay ni Enuo kay Danaya?
  • A. Plauta
  • B. Ginto
  • C. Paneya
 50. Kanino pansamantalang titira si Mira?
 51. Ano ang pangalan ng Mulawin na tutulong kina Danaya at Lira?
 52. Sino ang diwatang inalagaan at pinalaki ni Cassiopea?
 53. Sino ang magsasabi kina Asval kung saan nagtatago sina Amihan?
 54. Sino ang namuno sa pagsugod sa kuta na pinagtataguan nina Amihan?
 55. Anong uri ng pashneya ang makakalaban nina Danaya?
 56. Sino ang mananalo sa paligsahan sa pag-inom sa Ascano?
 57. Ano ang ibinigay ni Vish'ka kay Lira?
  • A. Pashneya
  • B. Ginto
  • C. Kalasag
 58. Ano ang kailangang makuha nina Danaya at Lakan para mailigtas si Lira?
 59. Sino ang nagbigay ng basbas kay Lira?
 60. Saan nagtungo si Alena matapos malaman ang katotohanan?
 61. Saan nakita ni Lira ang wangis ni Amihan?
  • A. Sa dahon
  • B. Sa ulap
  • C. Sa bato
 62. Saan ang kuta nina Adhara?
 63. Sa anong uri ng pashneya nagpatulong si Amihan para mahanap si Lira?
  • A. Ibon
  • B. Pagong
  • C. Kuneho
 64. Ano ang isinuot ni Pirena kay Lira para hindi makita nina Amihan at Danaya?
  • A. Kwintas
  • B. Sandata
  • C. Korona
 65. Kanino nalaman ni Pirena kung nasaan si Mira?
 66. Ano ang nais kunin ni Adhara kay Cassiopea?
 67. Ano ang ibinigay ni Ybarro kay Imaw?
 68. Sinong kawal ang nakausap ni Amihan?
 69. Sino ang isinugo ni Emre para tulungan si Lira?
 70. Sino ang nagbalik sa mundo ng mga tao?
 71. Sinong bathaluman ang pumigil sa tungkod ni Imaw para makita ang nangyari kay Alena?
 72. Anong basbas ang ibinigay ni Pirena kay Kahlil?
  • A. Makakapaslang kay Lira
  • B. Magiging Hari ng Sapiro
  • C. Mapupunta sa mundo ng tao
 73. Ano ang sumpang dulot kapag nasilayan ang mukha ni Lilasari?
  • A. Nagiging bato
  • B. Nagiging pashnea
  • C. Nagiging apoy
 74. Ano ang ibinigay ni Wahid kay Ybarro?
  • A. Kantao
  • B. Tungkod
  • C. Kalasag
 75. Sino ang nagbalik kay Lira sa kuta nila Adhara?
 76. Sino ang inalok ni Hagorn na kanyang maging reyna?
 77. Saan ikinulong ni Adhara si Lira?
  • A. Kantao
  • B. Kwintas
  • C. Korona
 78. Ano ang hihinging kapalit ni Pirena para maibalik si Kahlil kay Ybarro?
 79. Sino ang nakakuha kay Lira?
 80. Ano ang pangalan ng gabay-diwa ng Brilyante ng Tubig?
  • A. Asul
  • B. Agua
  • C. Luntian
 81. Sino ang naatasang magkasal kay Hagorn at LilaSari?
 82. Anong pagkain ang inalok ni Aquil kay Danaya?
  • A. Prutas
  • B. Paneya
  • C. Pashnea
 83. Sinong kawal ang nagmanman kina Hagorn?
 84. Sino ang ang (sic) tagapangalaga ng Puno ng Buhay?
 85. Sino ang kasama ni Amihan sa paghahanap kay Lira?
 86. Ano ang tawag sa kapangyarihan ng mga Sang'gre na maglaho?
 87. Sino sa mga Sang'gre ang binalaan ni Hitano tungkol sa pagsugod nila Hagorn?
 88. Sinong Gabay-Diwa ang ginamit ni Hagorn laban kay Amihan?
 89. Sino ang nakapatay kay Kahlil?
 90. Sino ang pumigil kay Alena na saktan si Danaya?
 91. Sino ang dinakip nila Pirena at Alena sa gubat?
 92. Ano ang binawi ni Alena kay Lira?
  • A. Magandang tinig
  • B. Maamong mukha
  • C. Kapangyarihan
 93. Sino ang magdadala kay Lira sa Sapiro?
 94. Ano ang ginamit ni Imaw para makita ang nakaraan ni Lira?
  • A. Tungkod ng pagkalimot
  • B. Balintataw
  • C. Kabilan
 95. Sino ang tumulong kay Lira na muling makapasok sa kaharian ng Sapiro?
 96. Anong sandata ang ibinigay ni Emre kay Mira?
 97. Anong nilalang ang tumulong kay Mira para matunton sina Amihan?
 98. Sino ang mga bathalang magtutuos?
 99. Sino ang tinutukoy na taksil ni Amihan?
 100. Kanino hihingi ng basbas si Amihan bago magtungo ng Lireo?
 101. Anong brilyante ang nakuha ni LilaSari mula kay Hagorn?
Episodes
Book 1
. . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . .
. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 .
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
. 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 .
. . 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 . .
Book 2
. . 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 . .
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
. 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202
. . 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 (DC)
Mulawin vs. Ravena
. . . 49 . 50 . 51 . 52 . 53 . 54 . 55 . 56 . .
Notes
 1. To prevent confusion, episode summaries will never refer to Mira as Lira, even though she would be called as such by the people of Encantadia.
 2. Names in single-quotes refer to characters who have shape-shifted, pretending to be somebody else.
See also
History of Encantadia | Question of the Day


Categories
Characters | Episodes | Groups | Locations | Gems
Weapons | Objects | Languages | Powers | Culture | Positions